GIV - Glåmdal interkommunale voksenopplæringssenter

Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter (GIV IKS) tilbyr norskopplæring for innvandrere for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.  Vi tilbyr også grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring innen helsefag, barne- og ungdomsarbeider og studieforberedende fag.  et interkommunalt selskap. IKS er en norsk organisasjonsform for selskaper innen offentlig sektor der flere kommuner og/eller fylkeskommuner er eiere. 

GIV IKS ble etablert i 2002 og vi har våre lokaler i Vekstsenteret på Rasta, Kongsvinger. Vi hadde siste år over 200 elever, og det ser ut for at tilstrømningen er økende. I tillegg til administrasjonen er vi bemannet med dyktige og godt utdannede pedagoger. Vi har også spesialister på flere fagfelt. GIV har ca. 25 ansatte.

Åsnes opplæringssenter

Åsnes Opplæringssenter (ÅOS) tilbyr norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne.

Senter for voksens læring

Du kan ha rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. For å få rett til videregående opplæring for voksne må du søke Hedmark fylkeskommune om dette. Du må være bosatt i fylket, ha fullført grunnskolen, men ikke videregående skole.

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet Innlandet har som hovedmål å drive voksenopplæring og kulturarbeid som skal gi utdanning, kompetanse og ny innsikt, under mottoet: ”Livslang læring der du bor!” 

Kontakt det enkelte lærested dersom du ønsker mere informasjon. Har du spøsmål til postalen glu.no, kan du kontakte webmaster.