Sentrum videregående skole

i kategorien Videregående

Sentrum vgs 2 10292 41KX24 660x660

Sentrum videregående skole - en flott, moderne og fremtidsrettet skole. Kanskje vil det friste enda flere til å utdanne seg innen skolens utdanningsprogram?

Opplæringen er på videregående skoles nivå med følgende fag:

For å ta fagbrev eller svennebrev, må du gå opp til en teoretisk og en praktisk prøve. Vi kan hjelpe deg med et fleksibelt studieopplegg som forbereder deg til den teoretiske delen av fag/svenneprøven. Fag/svenneprøven kan avlegges når du har bestått den teoretiske eksamen og at du kan dokumentere 5 års praksis i faget.

http://www.sentrum.vgs.no/

Kontakt det enkelte lærested dersom du ønsker mere informasjon. Har du spøsmål til postalen glu.no, kan du kontakte webmaster.