Tretorget - Kompetanseløftet

Kompetanseløftet i Tretorget er en satsing på etterutdanning for næringslivet som skal bidra til å styrke bedriftenes konkurranseevne.

Basert på dialog med bedrifter organiserer vi kurs og opplæring som dekker deres behov. Vi leter opp de beste faglige tilbud og tilrettelegger slik at det blir mest mulig effektivt for bedriftene. Vi arbeider for at det skal være enkelt og rasjonelt for næringslivet å holde kompetanse i hevd og å utvikle ny kompetanse.

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Vi tilbyr høgskoleudanning på bachelornivå innen helsefag, økonomi og ledelse. I tillegg tilbyr vi Maskinteknisk drift i samarbeid med Fagskolen innlandet. Vi arrangerer også kurs og etterudanning til privat og offentlig sektor. Høgskolesenteret har seriøse samarbeidspartnere og godt studentmiljø for ca. 350 studenter. Våre lokaler i ligger i Vekstsenteret på Rasta. 

Kontakt det enkelte lærested dersom du ønsker mere informasjon. Har du spøsmål til postalen glu.no, kan du kontakte webmaster.