Høgskolesenteret i Kongsvinger

Vi tilbyr høgskoleudanning på bachelornivå innen helsefag, lærerutdanning, økonomi, ledelse, IKT og språk. I tillegg tilbyr vi tekniske fag i samarbeid med Fagskolen Innlandet. Vi arrangerer også kurs og etterudanning til privat og offentlig sektor. Høgskolesenteret i Kongsvinger har seriøse samarbeidspartnere og godt studentmiljø for ca. 400 studenter. Våre lokaler i ligger i Vekstsenteret på Rasta. 

Politihøgskolens Utdanningssenter Kongsvinger

Politihøgskolens utdanningssenter på Kongsvinger henvender seg spesielt til justissektoren med politiet og direktoratene som største brukere. Utdanningssenteret har 144 studieplasser på første året i bachelorutdanningen.

Kontakt det enkelte lærested dersom du ønsker mere informasjon. Har du spøsmål til postalen glu.no, kan du kontakte webmaster.