Senter for voksens læring

 Sentrum vgs 2 10292 41KX24 660x660

Du kan ha rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. For å få rett til videregående opplæring for voksne må du søke Hedmark fylkeskommune om dette. Du må være bosatt i fylket, ha fullført grunnskolen, men ikke videregående skole.

Les mer på Sentrum Videregåendes nettsider...