Senter for voksens læring

Senter for voksens læring tilbyr videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. Fra høsten 2013 tilby vi også fagskoleutdanning innen helse.

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Vi tilbyr høgskoleudanning på bachelornivå innen helsefag, økonomi, ledelse, IKT og språk. I tillegg tilbyr vi Maskinteknisk drift i samarbeid med Fagskolen innlandet. Vi arrangerer også kurs og etterudanning til privat og offentlig sektor. Høgskolesenteret har seriøse samarbeidspartnere og godt studentmiljø for ca. 350 studenter. Våre lokaler i ligger i Vekstsenteret på Rasta.