Tretorget - Kompetanseløftet

Kompetanseløftet i Tretorget er en satsing på etterutdanning for næringslivet som skal bidra til å styrke bedriftenes konkurranseevne.

Basert på dialog med bedrifter organiserer vi kurs og opplæring som dekker deres behov. Vi leter opp de beste faglige tilbud og tilrettelegger slik at det blir mest mulig effektivt for bedriftene. Vi arbeider for at det skal være enkelt og rasjonelt for næringslivet å holde kompetanse i hevd og å utvikle ny kompetanse.

Tretorget har mer enn 7 år erfaring med å organisere etterutdanning. Vi har gode samarbeidspartnere som holder høy kvalitet. Sammen leverer vi det næringslivet etterspør.

Gå inn på hjemmesiden vår for å finne ut mer om hva vi har å tilby.

Kontakt det enkelte lærested dersom du ønsker mere informasjon. Har du spøsmål til postalen glu.no, kan du kontakte webmaster.