Åsnes opplæringssenter

Åsnes Opplæringssenter (ÅOS) tilbyr norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne.

 

Åsnes opplæringssenter tilbyr tjenester til nabokommunene Våler og Grue.

 

Les mer på Åsnes Opplæringssenter sine sider.

Kontakt det enkelte lærested dersom du ønsker mere informasjon. Har du spøsmål til postalen glu.no, kan du kontakte webmaster.