Senter for voksens læring

 Sentrum vgs 2 10292 41KX24 660x660

Du kan ha rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. For å få rett til videregående opplæring for voksne må du søke Hedmark fylkeskommune om dette. Du må være bosatt i fylket, ha fullført grunnskolen, men ikke videregående skole.

I tillegg til byggfag på Skarnes, har vi voksenopplæringstilbud ved de 3 andre videregående skolene i distriktet. Øvrebyen vgs. har voksenopplæring på kveldstid i fellesfagene matte og naturfag. Fra august 2013 norsk og engelsk. Solør vgs. starter opp med voksenopplæring logistikk/yrkessjåfør fra august 2013. Sentrum vgs. har voksenopplæring i Industriteknologi.

Les mer på Sentrum Videregåendes nettsider...

Kontakt det enkelte lærested dersom du ønsker mere informasjon. Har du spøsmål til postalen glu.no, kan du kontakte webmaster.