Politihøgskolens Utdanningssenter Kongsvinger

Kongsvinger mg 9694WEB

Politihøgskolens utdanningssenter på Kongsvinger henvender seg spesielt til justissektoren med politiet og direktoratene som største brukere. Med gode fasiliteter, store skogsområder, vann, by og grensen til Sverige i rimelig nærhet, er dette et unikt sted for operativ trening.

Utdanningssenteret har 144 studieplasser på første året i bachelorutdanningen. Etter det andre året ute i praksis, tas det tredje og avsluttende året i Oslo. Studentmiljøet på Kongsvinger er lite og oversiktlig. Det legges vekt på et godt faglig og sosialt miljø med god oppfølging og veiledning både fra lærerne og fra administrasjonen.

Les mer på politihøgskolens nettsider.

Kontakt det enkelte lærested dersom du ønsker mere informasjon. Har du spøsmål til postalen glu.no, kan du kontakte webmaster.