Søknadsfrister

SØKNADSFRISTER

Frister for videregående skoler

1. mars: ORDINÆR SØKNADSFRIST til videregående skoler

15. januar/15. september: Siste frist for oppmelding som privatist

1. februar: Søknadsfrist for

  • Opptak på særskilt grunnlag
  • Minoritetsspråklige søkere til individuell behandling

25. februar (fag-/svenneprøve): Siste frist for oppmelding som privatist til den teoretiske delen av fag- og svenneprøven.

1. mars: frist for å søke LÆRLINGEPLASS

Frister for høgskoler og universitet

Samordna opptak ( http://www.samordnaopptak.no/info/  ): Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet har fastsatt at det for opptak til grunnstudium ved universitet, vitenskapelige og statlige høgskoler skal benyttes et felles søknadsskjema. Denne ordningen innebærer at hver søker kun skal fylle ut et søknadsskjema. Ordningen omhandler også private høgskoler som har tilbud om førskolelærer-, sykepleier-, sosionom-, vernepleierutdanning og kristendom grunnfag.

15. april: ORDINÆR SØKNADSFRIST for høgskoler og universitet

1. MARS: SØKNADSFRIST SPESIELLE SØKERGRUPPER og en del DESENTRALISERTE studier

Søknadsfrist for de som søker om

  • Forhåndsløfte
  • Spesiell vurdering (vurdering av realkompetanse)
  • Utenlandsk utdanning
  • Rudolf Steinerskole

 

1. mars er SØKNADSPRIST for politihøgskolen.