Språk

 • Vi tilbyr tre ulike utdanningsprogram: Studiespesialisering, Idrettsfag og Service og samferdsel.
  Les mer
 • Vi tilbyr høgskoleudanning på bachelornivå innen helsefag, lærerutdanning, økonomi, ledelse, IKT og språk. I tillegg tilbyr vi tekniske fag i samarbeid
  Les mer
 • Sentrum videregående skole - en flott, moderne og fremtidsrettet skole. Kanskje vil det friste enda flere til å utdanne seg innen
  Les mer
 • Skarnes videregående skole er en kombinert skole med flere utdanningsprogram: studiespesialiserende, programområdet musikk, bygg- og anleggstenikk, design og håndverk og
  Les mer
 • Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter (GIV IKS) tilbyr norskopplæring for innvandrere for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.  Vi tilbyr også grunnskoleopplæring for
  Les mer
 • Studiespesialisering samt utdanningsprogrammet Service og samferdsel (under Våler) består av både fylkestilbud og landslinjetilbud (Vg2 Anleggsteknikk, Vg3 Yrkessjåfør og Vg3 Anleggsmaskinmekaniker).
  Les mer
 • Folkeuniversitetet Innlandet har som hovedmål å drive voksenopplæring og kulturarbeid som skal gi utdanning, kompetanse og ny innsikt, under mottoet:
  Les mer