Restaurant og matfag

  • Sentrum videregående skole - en flott, moderne og fremtidsrettet skole. Kanskje vil det friste enda flere til å utdanne seg innen
    Les mer
  • Folkeuniversitetet Innlandet har som hovedmål å drive voksenopplæring og kulturarbeid som skal gi utdanning, kompetanse og ny innsikt, under mottoet:
    Les mer