Politi

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
  • Politihøgskolens Utdanningssenter Kongsvinger

    Politihøgskolens utdanningssenter på Kongsvinger henvender seg spesielt til justissektoren med politiet og direktoratene som største brukere. Utdanningssenteret har 144 studieplasser på