Elektrofag

  • Sentrum videregående skole - en flott, moderne og fremtidsrettet skole. Kanskje vil det friste enda flere til å utdanne seg innen
    Les mer
  • Skarnes videregående skole er en kombinert skole med flere utdanningsprogram: studiespesialiserende, programområdet musikk, bygg- og anleggstenikk, design og håndverk og
    Les mer
  • Studiespesialisering samt utdanningsprogrammet Service og samferdsel (under Våler) består av både fylkestilbud og landslinjetilbud (Vg2 Anleggsteknikk, Vg3 Yrkessjåfør og Vg3 Anleggsmaskinmekaniker).
    Les mer