Kurs for CNC-operatører

I samarbeid med Norsk Trevare, Tretorget og Urban Zetterbers Teknikresurs tilbyr vi kurs for CNC-operatører.

Kurset vil gi en grunnleggende forståelse for CNC teknikken og forklarer på en pedagogisk måte overføringen av informasjon fra tegningen til CNC maskinen, både manuelt og ved hjelp av dataprogrammet (CAM-program). Vi har fokus på koplingen mellom tegningen, koordinatsystemet og det merkesnøytrale ISO-språket. Kurset går over 3 dager.


Målgruppe:    

Kurset retter seg mot dem som betjener CNC maskiner. Det kreves ingen forkunnskaper i 3-akslinga maskiner og tegninger.
                      

Dato: 9. – 11. april 2013

Varighet: kl. 0900 – 1700 pr. dag

Sted: Høgskolesenteret, Kongsvinger, Otervegen 26.

Antall: Maks 8 personer

Innhold:

Dag 1

Grunnleggende tegningsforståelse, måling i koordinatsystemet, samt programmering.

Dag 2

Grunnleggende om CNC, ISO-språket, introduksjon av EXSL (simulering), samt programmeringsøvelser og simulering.

Dag 3

Programmeringsøvelser og simulering fortsetter, prinsipper for DAK/DAP-beredning av CNC-fres, samt overføring/kjøring i maskin.               

Kursholder:SUM teknik AB

Pris:   Kr. 9.400 pr. person ekskl. mva. inkl. materiell og låne-PC med relevant program og USB-stikk med litteratur, samt servering. Eventuell overnatting kommer i tillegg. Faktura sendes ut i etterkant.

Lenke til Norsk Trevare sin presentasjon av kurset.