MBA-satsing

Skrevet av Vegard Herlyng.

Det blir både doktorgradsstipendiat og MBA-studium knyttet til Høgskolesenteret i Kongsvinger

 

Høgskolesenteret i Kongsvinger har siden i høst jobbet for å få på plass finansiering av et doktorgradsstipendiat. Dette stipendiatet skal være med å bygge faglig opp under Høgskolen i Hedmark Campus Rena sin satsing på en Master i Business Administration.

Sparebanken Hedmark og Styringsgruppa for de næringsrettede utviklingsmidlene (RDA) for Sør-Hedmark har hver kommet opp med rundt 850 000 kroner. Midlene vil være med å dekke kostnader knyttet til stipendiatet.

Sentralt i etableringen av stipendiatet står en videreutvikling og styrking av samarbeidet mellom Høgskolesenteret i Kongsvinger og Høgskolen i Hedmark. Stipendiaten vil blant annet kunne benytte kontorfasiliteter på Høgskolesenteret for sitt forskningsprosjekt som vil knyttes til regionen.

- Vi er usedvanlig godt fornøyd med at dette er på plass. Vi må rette en stor takk til Sparebanken Hedmark, SNUS og Høgskolen i Hedmark. Med dette føler vi at Høgskolesenteret i Kongsvinger har fått på plass et solid bein til å stå på. Vi ser virkelig frem til et spennende og enda bredere samarbeid med Campus Rena, sier daglig leder Vegard Herlyng.

Du finner mer informasjon (og lenke til utlysningstekst) på www.hik.no