Fagskoleutdanning fra høsten 2013.

Skrevet av Super User.

Sammen med Fagskolen Innlandet og Senter for voksnes læring kan vi tilby fagskoleutdanning fra høsten 2013.

PRESSEMELDING: Fagskoletilbud i Kongsvinger

Senteret for voksnes læring ved Sentrum videregående skole og Høgskolesenteret i Kongsvinger har fra høsten av blitt enige om å samarbeide for å tilby fagskoleutdanning innen maskinteknisk drift. Undervisningen vil foregå etter såkalt «nettstøttet modell» i Høgskolesenterets lokaler med videooverføring fra Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

 

Senter for voksnes læring ved Sentrum videregående skole har på vegne av Fagskolen Innlandet ansvaret for administreringen av fagskoleutdanninger i Glåmdalsregionen. I tillegg til maskinteknisk drift vil Sentrum videregående skole tilby fagskoleutdanning innen helse med det to-årige deltidsstudiet Helse, aldring og aktiv omsorg

 

-      - Undersøkelser viser at det er stort behov for fagskoleutdanning både innen helsefag og tekniske fag. Vi har jobbet lenge for å få dette til. Tilbudet ved Høgskolesenteret er delvis finansiert gjennom RDA-midler (industriens næringsrettede utviklingsmidler) og Innovasjon Norge. Nå ser vi ser frem til å samarbeide tett med Senter for voksnes læring ved Sentrum vgs, sier Vegard Herlyng.

.

-      - Vi er glad for at vi nå endelig er i gang med to ulike fagskoletilbud i Kongsvinger, sier rektor Marianne Bye ved Sentrum videregående skole. I samarbeid med Høgskolesenteret kan vi tilby et 4-årig deltidsstudium innen maskinteknisk drift. Samtidig blir det spennende for oss å kunne tilby deltidsstudiet Helse, aldring og aktiv omsorg ved Sentrum videregående. Her vil undervisningen foregå lokalt en dag i uken over to år.

 

For ytterligere kommentar kontakt:

 

Marianne Bye, rektor Sentrum vgs på tlf: 97 54 39 79

 

Vegard Herlyng, daglig leder Høgskolesenteret i Kongsvinger på tlf: 90 17 58 87

 

Med hilsen