Ny Giv

Skrevet av Super User.

Gjennom prosjektet Ny GIV satses det en million kroner på skolering av lærere i vår region.

Våren 2013 og høsten 2014 vil rundt 150 lærere fra regionen blir kurset i enten lesing/skriving som grunnleggende ferdighet eller regning som grunnleggende ferdighet. Det blir ett femdagerkurs i regning i vår og ett femdagerskurs i lesing/skriving. De samme kursene settes opp til høsten.

Høsten 2014 vil vi også sette opp noen kurs som er spisset etter deltagernes ønsker. Det være seg i forhold til spesielle fag eller spesielle trinn.

Les glomdalen.no sitt intervju med prosjektleder Bjørn Lien her.